top of page

Online kurzusok készítése

                                     A KURZUS KOMPONENSEI 
A kurzus LECKÉKBEN vagy EGYSÉGEKBEN van szedve, ezek pedig 3 résztből állnak:
 • - Előadások (Lectures)

 • - Forrásanyagok (Resources)

 • - Feladatsorok, tesztek, vizsgák (Quiz)

Az Előadások (Lectures) megjelenítési formái:

 • Élő videó

 • Prezentációk PPT-k, Animált prezentációk, Prezi, Slide Share 

 • Prezentációk PPT, Prezi, Slide Share narrációval

 • Prezentációk PPT, Prezi, Slide Share élő videóval

 • Videósított prezentációk (PPT, PREZI, Slide Share MP4 formátumban)

 • Audió file-ok

OF71XZ0.jpg
Dig tan rend 3.PNG

A Forrásanyagok (Resources) kiegészítő, tudásmélyítő anyagok lehetnek:

 • Kinyomtatható dokumentumok

 • Hanganyagok

 • Külön videók egy-egy részletről például közeli videó, screenrecording videó egy-egy műveletről

 • Infógrafikák

A Feladatsorok, tesztek, vizsgák (Quiz) 

 • Többféle feladattípus (rádiógombos, feleletválasztásos egy vagy több helyes válasszal, lyukas szöveg, kevert szöveg)

 • Hangos-képes-videós illusztrációk

 • File feltöltési lehetőség a válaszhoz

 • Szabad fogalmazású szöveges válasz

Dig tan rend 1.PNG

Automatizálható beállítások:

Oktatóknak fontos beállítások:

index 7.PNG

 • Időkorlát beállítása

 • Próbálkozások számának a beállítása

 • Átirányítás weboldalra vagy magasabb szintű feladatokhoz

 • Javaslat a feladat ismétlésére

 • Oktató értesítése az elvégzett feladatokról statisztikával

 • Oktatói statisztikák

Tanulóknak fontos beállítások:

Hf 12.PNG

 • Tanulók értesítése az új feladatokról

 • Tanulóknak elérhető azonnali visszacsatolás kinyomtatható PDF formában

 • Bizonyítványt is az elért eredményekről

Cég menedzsmentjének fontos beállítások:

 • 3 féle státus: admin, oktató, tanuló

 • feladatsorok, tesztek, vizsgák értékesítési lehetőség

 • API lehetőség

Amennyiben a cégnek olyan képzései vannak, amelyekre kereslet lenne a piacon, SÉGÍTÜNK TERJESZTENI!

 

Kérésedre adott esetben segítünk terjeszteni: Youtube csatornát hozhatunk létre, Facebook business oldalt, vagy akár csoportot is, segítünk beállítani, LinkedIn-re adaptálhatjuk Slide Share formában az értékesíteni kívánt tananyagokat.

A saját online kurzus, a saját oktatási termék egy időtálló érték

        Napjainkban a korszerű vállalatok tudják, hogy a legfontosabb erőforrásuk az ember. Ennek eredményeképpen az alkalmazottak számára szükséges kínálniuk olyan tanulási és továbbképzési lehetőségeket, amelyek csökkentik a fluktuációt és hozzájárulnak, hogy a nyertes csapat ne változzék. A munkavállalók pedig manapság igényt tartanak arra, hogy a tudásukat és készségeiket folyamatosan fejleszthessék és tökéletesíthessék. Mi több, az a legszerencsésebb, ha az aktuális munkahelyük látja el az szakmájukhoz szükséges, frissített információkkal, továbbképzési lehetőségekkel, főleg, ha mindezt a munkahelyi környezetben találják meg, egy megosztott helyen. Egy jól kigondolt, rugalmas, állandóan frissítendő; a kivitelezésben pedig dinamikus és attraktív tananyag tökéletes módja az ismereteik bővítésére, motiválásukra, egyúttal pedig a vállalat tevékenysége minőségének növelésére is.

       

bottom of page