A SCHOOLTV didaktika

A Schooltv didaktika olyan módszertant mutat be, ami általános iskolákba és középiskolákba implementálva gazdagítja az iskola tanításra-tanulásra, szülőkkel való kommunikációra, hálózatban való működésre használt eszköztárát, - mindezt kidolgozott pedagógiával -, e-learning és blended learning elemekkel.

A házifeladat rendszer egy online feladatokat előállító szoftver, amelynek köszönhetően egyrészt a tanuló, a feladat végeztével azonnali visszacsatolást kap, másrészt leveszi a tanár válláról a feladatjavítási terhet, ezt a munkát is a szoftver végzi! Teljesen improduktív munka a mondatok ezreit javítgatni kimerültségig (amit igen ismerős valóság a közoktatásban), amikor standardizált módon a házifeladatjavítás egy gombnyomás lehet!

A házifeladat rendszer, a szóbeli számonkérés, az „új lecke” mozgóképekben való rögzítése, az automatizált feladatsorok javítása, a visszacsatolás tanulók és szülők felé, a tanuló szoba, a média kör, úgy vannak kigondolva, hogy a konkrét megvalósítás nem platformokon vagy szoftvereken múlik (amelyeket mindig aktuálisnak kell lenniük, a technológiai újításokat követve), hanem az iskola részéről azon a szándékon, hogy maradandó, gondolkodásra, ösztönzésre irányuló értékeket nyújtson a tanulóknak, a pedagógiai elvek újragondolását, újítását tegye lehetővé a pedagógusai számára.

A Scholtv didaktika néven futó didaktikai koncepció 2014-ben lett bemutatva először 2014.04.24-én szervezett School TV program konferenciáján, majd a Multimédia az Oktatásban Nemzetközi Konferencián, Szabadkán 2015-ben és a Journal of Applied Multimedia (http://www.jampaper.eu) került publikálásra. A Programnak egy része a Siófoki Szakképzési Centrum Baross Gábor Szakgimnáziuma És Szakközépiskolájában lett bevezetve, letesztelve matematika oktatáshoz.

A továbbiakban leírjük részről-részre az eredeti modellt, ahogy elemeire bontva lett kidolgozva az akkori képes, hangos és videós példákkal. A Schooltv didaktikát inkább az elméleti oldalról (nem a példák technikai tökéletességük oldaláról, - a szoftverek és eszközök azóta óriási léptekben fejlődtek- ) kell megközelíteni, a módszertani vezérfonalát kérjük a kedves olvasónkat követni, elgondolkodni rajta , - és ne feledje, rendelkezésre állunk további információkkal szolgálni -.

A Schooltv’s online school egy dinamikus aloldal, utólag lett létrehozva, és az éppen kész online kurzusokat, tananyagokat tartalmazza, az összetétele tehát állandóan bővül.

A Schooltv’s online school piacorientált, célcsoportja mindazok a felnőtt tanulók, akik francia vagy olasz nyelvet e-learning vagy blended learning formában szeretnének elsajátítani, tökéletesíteni, szinten tartani online tananyagokat használva.

 
A SCHOOL TV PROGRAM

OLASZ

A SCHOOL TV PROGRAM EGY OLYAN RENDSZER, AMELY A TANULÓ ÉS A TANÁR KÉPESSÉGEINEK KIBONTAKOZÁSÁRA TÖREKSZIK.

Megteremtve az iskola és a szülők közötti szoros együttműködést, olyan kommunikáción keresztül, amely mindenki számára átláthatóvá teszi a tanulási-tanítási folyamatokat. 

A rendszer bevezethető általános iskola felső tagozatában és középiskolában. 

 

Mit ad a SCHOOL TV PROGRAM?

A TANÓRÁN MULTIMÉDIÁS TANANYAG EGÉSZÍTI KI A NYOMTATOTT TANKÖNYVET

ÚJ KOMMUNIKÁCIÓ GARANTÁLJA AZ ISKOLA ÉS A SZÜLŐK VALÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT

AZ OTTHONI TANULÁSNÁL:

 • A tanórai tanári előadás könnyen felidézhető

 • A házi feladat kiegészül egy elektronikus munkafüzettel

 • Az otthon készülő diák az online tanulószobában kérhet szaktanártól segítséget

 • A tanulást segítő programmal tanulhat játékos formában fogalmakat

 • Az idegen nyelveknél a szavakat a kiejtés gyakorlásával is elsajátíthatja

ISKOLÁKNAK

 • Korszerű, interaktív tanítási rendszer egészíti ki a hagyományosat.

 • A mai generációk elvárásának megfelelő digitális eszközök kerülnek használatra.

 • A tanárok önkifejező képességének megteremtése a tantárgyak kreatív digitalizálási folyamatai révén.

 • A multimédiák használatával kapcsolatos mai kornak megfelelő módszertani alapozást nyújt a pedagógusoknak.

 • Kitűnhet az oktatási piacon a forradalmian új rendszernek köszönhetően.

 • Új alapokra helyezheti el az iskola-szülők együttműködését.

PEDAGÓGUSOKNAK

 • Korszerű módszertani felkészítésben részesül.

 • Koordinációban és segítségben részesül a saját tantárgyának digitalizálásához.

 • Olyan digitális pedagógiai kompetenciákra tehet szert, amelyek megalapozhatják a pedagógusi karriert.

 • A házi feladat rendszerhez tartozó elektronikus munkafüzetnek köszönhetően a rutin feladatokat, a szódolgozatokat, vizsgafelkészítő feladatsorokat, ezek javításával együtt, átadja az erre specializálódott szoftverre, és így a felszabadult idejét a kreatív feladatokra, és a diákokra tudja fordítani.

SZÜLŐKNEK

 • Tudja mit tanul a gyermeke az iskolában.

 • Tudja, mit tud, és mit nem a tanultakból.

 • A házi feladat ellenőrzése gombnyomással valósítható meg.

 • Nem kell külön utaztatni a gyermeket, a házi feladat vagy otthoni tanuláshoz szükséges segítség miatt.

 • Az információáramlás az iskola és a szülők között hatékony és azonnali.

 • A gyermek szeret iskolába járni és tanulni, mert szereti az oktatásba beépített digitális eszközöket.

 • Az iskola támogatja a gyerekek kibontakozását, és a kreatív képességek fejlesztésre törekszik.

TANULÓKNAK

 • Szereti az iskolát a színes és érdekes digitális tananyag miatt.

 • Szereti az elektronikus munkafüzetet, mert érdekes feladatokat kap.

 • Szereti az online tanulószobát, mert otthonról, kényelmesen tanulhat.

 • Megszereti magát a tanulást, mert ez könnyebbé és gyorsabbá válik.

 • Szereti a kreatív feladatokat

TANÍTÁS-TANULÁS MULTIMÉDIÁS MÓDSZERTAN
 

A tanító-tanuló multimédiás módszertan a multimédia tananyag tartalmi és vizuális kidolgozást segíti.

Azt tudjuk, hogy mit tanítunk és azt is tudjuk, hogyan tanulnak a tanulók, amit nem tudunk, hogy hogyan tanítsunk azokkal a virtuális eszközökkel, ahogyan a diákok a leghatékonyabban tudnak tanulni.

Ez a tanítás azon múlik, mennyire tudjuk kihasználni a multimédiás eszközök adta lehetőségeket.

 

Régóta szeretnénk az oktatásba bevezetni azt a tananyag formát, ahol a tanuló önállóan fedezheti fel az érdeklődésének megfelelően a tananyagot.

 

Melyik gyerek nem szeretné megismerni, miből van a világ?

 

Az iskola erre a kérdésre ad választ és mégse, mert olyan kereteket ad a megismerésnek, amely követelményekkel is jár. A tanuló ezeknek a követelményeknek az eredményét csak később fogja élvezni, amikor már tudja, mit akar csinálni az életben, mi az, ami őt a legjobban érdekli. Mikorra eléri azt a kort, hogy szakmát válasszon érdeklődésének megfelelően lehet, hogy  már nem lesznek olyan jó jegyei, ami lehetővé teszik ezt, mert nem felelt meg az adott iskola követelményeinek. Miért? Nem voltak tanulási sikerei, vagy nem tudta miért tanul, vagy nem tanult úgy, ahogyan szeretett volna. Mindannyian tudjuk, hogy fiatal korban az ember nincs még tisztában azzal, hogy az éltét felelősséggel úgy tudja csak élni, ha meg csinálja, azt amit kell. Ezt a felelősséget a gyereknél a szülő és a tanár vállalja. A nehézség abban van, hogy nem tanulhat helyette. A könnyebbség abban van, ha megismeri a gyerek érdeklődését, tudását, akarását, megfelelően tudja érzelmileg motiválni, akkor elérheti, hogy hozzájusson, ahhoz az ismeretanyaghoz, ami neki szükséges lesz későbbi életében.

 

Nehéz a tanárnak az oktatásban egyszerre több gyereket tanítani, úgy hogy a fenti cél megvalósuljon.

 

Minden diákra nem lehet az oktatás során személyre szabottan, egyforma  tananyag tematikával  oktatni. De ki lehet dolgozni olyan tananyagot, amelyben a tanár és a diák közösen tanít és tanul.

 

A mai kor oktatási eszközei megengedik, hogy ez a közös tanulás tér kialakuljon, de ennek kialakításához új ismeretekre, új módszerre van szükség.

 

A tanítás-tanulás módszertan, amivel mi dolgozunk, abban segít, hogy a tanár a saját pedagógiai tudását, tapasztalatát felhasználva elkészítse a tananyagot. Az így elkészült tananyag a virtuális térben használt eszközökkel megszünteti az oktatás lineáris folyamatát és egy dinamikus lényeg orientált, összefüggések bemutatásán alapuló, személyes élményre épülő tanulást eredményez. A tanárt abban segíti ez a módszertan és az e-tanulás eszközeire épített oktatás, hogy saját tudásának megfelelő tudás útvonalakat állítson össze, a tartami összefüggések rendszerén keresztül. A diáknak tanulás közben, viszont az egyéni felderítésen alapuló ismeretanyag szerzés lehetősége is megmarad.

 

A tanítás-tanulás módszertan segíti a tanár és a tanuló tapasztalati, rejtett,  tudásának a felismerését, tudatosítását, amelyen keresztül, mind a ketten az oktatás folyamatában folyamatosan felismerhetik mit tudnak.

 

A tanár a tanuló tudását, a tanuló a tananyagot ismeri meg, és mindketten eldönthetik, mi az, amit még szeretnének tudni arról, amit még nem tudnak.

 

 

A multimédiára épített oktatás a tanítás és a tanulás kreatív szabadsága.

 

A kreatív munka szükséges a tanároknak, hogy az eddig alkalmazott tudásukat adaptálják a virtuális térben való oktatásra. Ehhez a tudás átrendezéshez ad módszertanunk személyre szabott kíséretet.

 

A módszertan, közel 40 évi kutató munka segítségével jött létre Bolyai János Tan modellezési módszere alapján, amely folyamatosan az oktatásban történő használat során fejlődött ki.

 

A módszertan alkalmazásba kerülésének 150 évre volt szüksége. Az az oktatási cél, amelyet Bolyai János a Tan című munkájában megfogalmazott, csak a mai kor oktatásra alkalmas, a virtuális térben használt eszközökkel valósítható meg. Az a gondolat, hogy a tudás az egész társadalom szerkezetére ható fejlődési folyamatot hoz létre, csak az emberek közötti hálózati kapcsolódás lehetőségében alakulhatott ki.

 

A mai kor egyre fejlődő virtuális eszközein keresztül a világ bármely táján élő embert nemtől, kortól, foglalkozástól, érdeklődéstől függetlenül összekapcsolja az a tudás, amely az interneten elérhető.

 

Minden ember felteheti saját tudását, kutatását az internetre és minden ember hozzáférhet ahhoz,  amit megakar tudni. Ez az a folyamat, ami szervezi a társadalmi változásokat, ez az, amit Bolyai János megálmodott „a semmiből, egy új világot teremteni”. Tanároknak viszont megnőtt a társadalom formáló szerepük ebben a korban és a felelősségük abban, hogy úgy tanítsanak, hogy mindenki megtudhassa már az iskolában mit tud, mi az a tudás, amivel ő járul hozzá az interneten a „köz tudásához”. Bolyai János szerint csak így érhető el „a köz boldogsága”.

 

Ez a módszer segítséget nyújt, hogy a tanári munka visszakapja társadalomformáló szerepét, amiért Bolyai János a Tan modellt  kigondolta, és hátrahagyta az utókornak segítségül ehhez a munkához.

XXI. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia

II. IKT az oktatásban konferencia

 

Szabadka, 2015. május 22-23.

Az előadások a Journal  of  Applied Multimedia (http://www.jampaper.eu)-be kerültek publikálásra.


II. IKT az oktatásban konferencia, Szabadka, 2015. május 22-23

DIGITÁLIS TANANYAG RENDSZER
 

A programunk része egy tanári továbbképzési program, aminek a digitális tananyag létrehozása az egyik fő témája.

 

A tanár sokféle eszközt találhat arra, hogy az a tananyag, amit szeretne megtanítani a tanulónak, értelmezésre kerüljön. Az egyik ilyen legfontosabb szempont a szemléltetés. Ha a tananyag összefüggései jól látható módon kifejezésre kerülnek, tanulás nélkül is  a tanuló fejében rögzül, amikor megnézi a tanári bemutatót.

 

Hogyan készítsük el a tananyag adaptációját számítógépre? Hogyan válasszuk ki azokat a legfontosabb elemeket, amelyeken a tananyag  multimédiás feldolgozása múlik?

 

Köztudott, hogy a képek, hangok, animált képsorok, vagy a mozgóképek az embereket érzelmeiken keresztül is megszólítják. Sokszor nehézséget okozhat, ha valakinek az érzései más irányba viszik a közölni kívánt  tartalmat. Ezért fontos, hogy pontosan tudjuk, mi az, amit az érzések segítségével, és mi az, amit a szavakon keresztül közlünk a tanulóval.

 

A multimédiára épülő tananyag elkészítésénél ez a legfontosabb szempont. Módszertanunk segítségével bemutatjuk, hogyan kell egy tananyag témáját előkészíteni, úgy hogy alkalmas legyen a virtuális térben való oktatásra, vagy egy tanóra kiegészítésére.

 

Ami egyedülálló ebben a módszerben, hogy minden tanár segítséget, úgynevezet kíséretet  kap abban, hogy saját pedagógiai tudása szerint épülhessen fel az tananyag, amit tanít.

Erről bővebben a tanítás-tanulás módszertana menüpont alatt olvashat.

Kattintson az alábbi linkre!

Az alábbiakban a szoftver által biztosított lehetőségeket mutatjuk be.

Digitális tananyag tanórára

Automatikus feladatsorok (Elektronikus munkafüzet)

Videó lecke, videó tanfolyam,
video-book

  –  Videósított, animált digitális tananyag

  –   Digitális órai jegyzet

Kiegészíteni a hagyományos papír alapú tankönyvet digitális tananyaggal manapság elengedhetetlen!
Videósított, animált digitális tananyag

A tanórára, előadásra való digitális tananyag alatt olyan dokumentumot értünk, amit akár projektor segítségével, az osztályteremben lejátszhatunk, vagy akár online tanórán, a virtuális tanteremben is. A multimédiás elemekkel színesített animált videók, kitűnően szemléltetik az új lecke oktatását, dinamikussá, érdekessé teszik az órát.

 

Tudományosan igazolt tény, hogy minél nagyobb arányban alkalmazunk az oktatásban videókat, annál nagyobb figyelmet kapunk. Mert az egyszerre látott és hallott videós tananyag már első alkalommal akár több, mint 50%-a jegyezhető meg. Ellenben a csak hallottak 20%-a, a csak látottak 30%-a memorizálható.

Nézze meg az animált digitális demó tananyagot!
HÁZI FELADAT RENDSZER
 
Mi a házi feladat rendszer?

A házi feladat rendszer egy szoftveres alapú elektronikus munkafüzet, ami a hagyományos munkafüzetet jól kiegészíti, és segíti az otthoni tanulást. Különböző típusú feladatsorokat lehet elkészíteni, gyakoroltatni, és ellenőrizni a tudást.

Mit tartalmaz a házi feladat rendszer?

A házi feladat rendszer egy olyan szoftver, amelynek alapvetően két része van.

Nyelvi labor

Nyelvtanároknak forrásanyagot és adatbázist biztosít. 

Óriási készletből lehet meríteni a feladatok szerkesztéséhez: 

Miért hasznos a házi feladat rendszer?

1. Segíti a diák otthoni felkészülését

A mai fiatalok motiváltabbá válnak a tanulásban, ha elektronikus felületen van lehetőségük tanulni. Továbbá, az elektronikus munkafüzet átláthatósságot biztosít: minden aznap kapott házi feladatot, minden tantárgyból egy felületen található, a TESZT menüpont alatt.

Házi feladat rendszer: A kiküldött feladok és megoldásuk

Érdekes, dinamikus, képekkel és hang file-okkal gazdagított feladatok létrehozására van lehetőség, de akár játékokra is, pl. keresztrejtvények az idegen nyelvek tanulásához.

Keresztrejtvény feladat

Az otthoni nyelvtanuláshoz a szótanítási funkció nyújt segítséget:

A beépített nyelvi labor az otthoni kiejtés gyakorlást teszi lehetővé.

2. Segíti a tanári munkát és biztosítja a kollégák együttműködését
1. Segíti a diák otthon felkészülését

A feladatok felautomatizált és automatizált szerkesztése, illetve az automatizált javítási funkció miatt, a tanári munkát jelentősen megsegíti. A pedagógusnak rengeteg időt és energiát spórol meg.

A program statisztikát generál minden egyes feladathoz, és mindenre kiterjedő információkkal látja el a tanárt minden egyes kérdésről és válaszról.

Házi feladat rendszer automatizált feldatjavítás, statisztikák

A feladatokat más tanárokkal is meg lehet osztani és közösen szerkeszteni.

1. Segíti a diák otthon felkészülését
3. A szülők, tanárok és a diákok együttműködésének lehetőségét biztosítja

A szülő is könnyen bekapcsolódhat a tanulásba, és nyomon követheti a  gyermekét, hogy mit tanul és mennyire tudja a leckét, a tanulási  statisztikának köszönhetően:

Így hatékonyabban tud a szülő segítséget nyújtani a felkészülésben. Megtekintheti a tanulandó fogalmakat és új szavakat a „Leckék” menüpontnál:

Szűlői nyomonkövetzés

A szülők segíthetnek kiválasztani a megfelelő tanulási módot (például kiejtés gyakorlása).

Figyelemmel kísérheti a gyermeke tanulási eredményeit, és segíthetnek  kiválasztani a megfelelő tanulási módot (például kiejtés gyakorlása):

SchoolTV, Házi feladat szoftver, elktronikus munkafűzet és szűlői információ

A házi feladat rendszer hatékonyságot jelent a tanításban és a tanulásban

Személyre szabhatóság

A tanár összeállíthat akár egy-egy tanulónak személyre szabott  feladatokat, ha úgy ítéli meg, hogy egy tananyagrész még nem került  elsajátításra. Ezzel lehetővé téve az egyéni felzárkóztatást, és könnyen
 pótolható a lemaradás. A diák felületén található „hibák megtanulása”  mód, ami személyre szabottan gyakoroltatja azokat a feladatrészeket,  amelyeket a tanuló hibásan oldott meg.

A tanár akár több osztályra, vagy kisebb csoportokra automatikusan  összeállíthat feladatsorokat, amik aztán automatikusan kerülnek  javításra. Feladatokat a program egyedül is generál, miután megadtuk,  hogy milyen ismeretanyagból dolgozzon. Ez jelentősen lerövidíti és  megkönnyíti a tanári munkát.

              Ellenőrizhetőség

A diák és a szülő egyszerűen ellenőrizheti a tudást a kikérdező funkció  segítségével. A tanár azonnal látja a jó és rossz feladatmegoldásokat,  ezeket egy gombnyomással javítja, a diák megkapja az eredményt, amikről  statisztika készül. Ezek a statisztikák, a diákok és szülők számára is  láthatók. A diák tehát több csatornából kap visszacsatolást a tudásáról,
 a tanár által kijavított feladatokból, és a kikérdező funkcióból is.

              Szinkronizált

Minden tantárgyból érkeznek a feladatok rendszerezve a diák felületére, különböző oktatóktól.

A szoftver, a saját kommunikációs csatornájának és rendszerének köszönhetően az e-mailezésre nincs szükség, sem a tanár, sem a diák részéről, a feladatok megérkezéséről, javításáról, megoldásáról a rendszer automatikusan értesít.

                                                             Nyelvtanulás támogatása

Az idegen nyelv tanulásához sok funkció kapcsolódik, például kiejtés  gyakorlás, szótárban keresés hangos szótárak adatbázis támogatásával,  saját lecke létrehozása, tárolása, tanulása saját szókészlettel. A  szavak, fogalmak kikérdezése játékos, dinamikus, szórakoztató tanulási  forma, képek, és hangok, keresztrejtvények színesíthetik a  feladványokat.

Pár példa a feladattípusokból
TANULÓSZOBA RENDSZER
 

A tanulószoba rendszer az a lehetőség,
amit az iskola meg tud teremteni a tanulóknak ahhoz, hogy az otthoni
tanuláshoz a diákok segítséget kapjanak szaktanártól. A tanulószoba ügyeletet elláthatja a saját tanáruk, vagy egy másik, az iskola által ellenőrzött minőségű oktató.

 

A segítséghez a tanulók úgy jutnak hozzá, hogy kérdés esetén a házi feladattal, vagy a leckével kapcsolatban, belépnek egy virtuális tanulószobába, ahol a szaktanár ügyeletet tart.

Minden fő tantárgyból lehet megszervezni az ügyeletet, és egyszerre több osztály diákjai is lehetnek a virtuális tanteremben, aminek befogadó képessége 50 fő.

 

A tanár és a diákok látják egymást videóban (8
főig), hallják egymást, és chaten is kommunikálhatnak. A tanár az
e-könyvtárából előhívhatja az adott tankönyveket, vagy egyéb
tananyagokat. Használhat virtuális táblát is, amire írhat, rajzolhat. Ha
több mint 8 fő van egy adott pillanatban a teremben, akkor tanár adhat
videós megjelenési lehetőséget mindig más diáknak, az éppen folyó
beszélgetésnek megfelelően. Ha egy diák, akinek éppen akkor nincs,
videós megjelenítése, de szeretne megszólalni, akkor „kézemeléssel” (egy
emotikonnal) jelentkezhet, és képet, hangot kap, kérdezhet.

A tanuló csak akkor lép be a terembe, és csak annyi időre, ameddig szüksége van a tanulással kapcsolatban segítségre.


Sőt, ha a szülő is szeretne a szaktanárral konzultálni a
tanulnivalókkal kapcsolatban, beléphet ő is, így rögtön megkaphatja a
felvilágosítást a tanulandó leckéről.

Segítségnyújtás az online tanulószobában

Nézze meg a videónkat, amelyet egy virtuális tanteremben tartott olasz  órából rögzítettünk, annak a szemléltetésére, hogy milyen lehet a tanulószobában a segítségnyújtás a tanuláshoz, házi feladathoz. A tanár  előhívhat nem csak szöveges dokumentumot, hanem akár prezentációt, vagy  videót.  A virtuális terem rendelkezik dokumentum és képernyő megosztási funkciókkal, fehér táblával, amire akár a diákok is írhatnak.

Tanuló szoba, virtuális osztályterem csoportos vagy egyéni foglalkozásokra

ÚJ LECKE VIDEÓBAN
 

Az Új lecke rendszer használata opcionális az iskolák számára, ha az iskola vezetősége és a pedagógus kollégák hasznosnak ítélik meg, akkor az online tanulószobát akár lecke/tanóra rögzítésre is használhatják.

 

Az ÚJ LECKE rendszer azt jelenti, hogy a tanórának azon részén, amikor az új ismereteket magyarázza el a tanár, ez videó felvételre kerül. Ezen a módon akár teljes tanóra is rögzíthető. Ezt a
videó felvételt a program automatizált levelezési rendszerén keresztül küldi ki az osztály diákjainak e-mailben, akik otthonról ezt vissza tudják nézni.

Miért hasznos ez a funkció?

Az óra felvétel archíválható, újra elővehető ismétléskor.
Használható, akár következő évben az adott témára felkészülve, vagy
betegség esetén értékes anyagot jelent a helyettesítő tanárnak.

 

A diáknak az új lecke felvétele dinamikus segítséget jelent a
napi tanulásban, olyan tankönyv kiegészítő anyag, ami digitális eszköz
használatával jár együtt. Praktikus mert, előveheti utazás közben is,
mivel a rendszer elérhető mobil eszközön is. Dolgozatra, vizsgára
tanulva igen praktikus és gyors módszer, visszamenőleg a leckénként
10-15 perces videókat újranézni ismétlés végett.

 

A szülők is tudják követni, hogy a gyerek éppen miről tanul az iskolában, és hatékonyabban tud segíteni.

Hogyan működik a gyakorlatban?

Amikor tanár a tanóra azon részéhez ér, hogy az új ismereteket adja le az osztálynak, előveszi a számítógépet, belép egy virtuális osztályterembe, ahol a terem record funkciójával felveszi magát, miközben leadja az új ismereteket az osztálynak. A webkamera rögzíti a tanár videóját, ő pedig le játssza a digitális szemléltető tananyagot, a nyomtatott tankönyv kiegészítéseként.

 

Ha projektoros a tanterem akkor, a multimédiás tananyagot az osztály kivetítve is látja.Ha nincs projektor az osztályban, a diák a videón tekinti meg dokumentumot a tanár előadása kíséretében.

 

A videókat a diákok e-mailben kapják meg, és otthon megnézhetik ahányszor csak szükséges, hogy tökéletesen emlékezzenek az tanórán elmagyarázott leckére.

Nézze meg az új lecke rögzítését egy olasz órán!

Új lecke videófelvétele

ISKOLAI MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
 

AZ ISKOLAI MÉDIA SZEREPE A FIATALOK FEJLESZTÉSÉBEN

A sikert a kommunikációs képességek biztosítják, az érvényesül  hosszútávon az életben, aki jól kommunikál. A diákok a műsorok önálló  szerkesztésével  nem csak kommunikációs képességeiket fejlesztik. E  mellett több fontos készségük is fejlődik: önszervezés, csapatmunka,  felelősségvállalás, kezdeményezőkészség, kreativitás, időgazdálkodás, problémamegoldás. Az iskoláknak a tárgyi tudás átadása mellett ezeknek a  készségeknek a fejlesztésére egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük.

ÉRTÉK- ÉS KULTÚRATEREMTÉS AZ ISKOLÁBAN

A tanároknak támogatni kell a tanulókat abban, hogy öntudatos és felelős tagjai legyenek a társadalomnak. A szülők munkában töltött ideje olyan mértékű, hogy a gyerekek többet vannak saját kortársaikkal az iskolában, mint otthon. A fiatalok beszédtémáikat és motivációikat egyre inkább a médiából, és társaiktól szerzik be. Ezek alapján sokszor tévesen azonosítják, és helytelenül értékelik önmagukat, másokat, és a valóságot. A helytelen értékítélet súlyos életviteli és személyiségfejlődési problémákat eredményez.

AZ ISKOLAI MÉDIA SOKOLDALÚ FELHASZNÁLHATÓSÁGA

Többet és szívesebben tanulnak, ha ők tervezik meg, készítik el az  adásokat.  A tanári felügyelet mellett működő média segít kialakítani a  helyes értékrendet és irányt a fiataloknak. Egy saját iskolai média  segítségével, az intézmény értékeinek és a diákok érdeklődésének  megfelelő ismeretterjesztő műsorokat állíthatnak össze. A szereplésre  ösztönzés a tinédzser kori befelé fordulási folyamatok lelassítását  eredményezheti.

MILYEN ADÁSOK LEHETNEK?

 Igazgatósági közlések

   Az iskolai élet eseményeinek megörökítése

   Az adások archívumából saját iskolai videó újságot lehet létrehozni

   Rendezvények, versenyek és fontos események élő közvetítése, amelyet szülők, nagyszülők, kollégák és diákok is nézhetnek

   Iskolán belüli közvélemény kutatásokra

    Interjúk készítése

    Ismeretterjesztő sorozatok készítése

    Felvételi információkat diákok által megszervezett adásokban

Iskolai média és média szakkör
Iskola-szülők kommunikációja
 

ONLINE NYÍLT ÓRÁK

A nyílt órák is online nézhetővé tehetőek külső kamerával. A szülők csak egy linkre kattintnak, és máris nézhetik az órát. Ezáltal kikerülhető a  hagyományos nyílt óra mindenki által jól ismert kellemetlensége, a túlzsúfolt tanterem. Az óra légköre így sokkal „természetesebb”. Az  online nyílt óra ideális az elfoglalt szülőknek is, akik akár  mobiltelefonról is követhetik a tanteremben zajló eseményeket,  megnézhetik gyermekük órai munkáját.

Részlet a nyílt órából

Iskolai média - nyíilt óra megtekintése otthonról

Továbbá lehetőség van az online szülői értekezletre, vagy konzultációkra, amikor ez szükséges.

A tanulószoba rendszernek köszönhető, hogy az azonnali és bejelentkezés nélküli konzultáció szaktanárokkal akármikor elérhető, előzetes szervezés és egyeztetés nélkül.

Egyedi iskolai arculat és kommunikáció

Akár videó hírlevelekkel helyettesíteni a hagyományos hírleveleket.

 

Az információ hatékony és gyors áramlását az élőközvetítési program biztosítja, ami online iskolai

TV csatornaként funkciónál.

 

A videó kommunikációs alkalmazásainak köszönhetően az iskolai weblap tartalmazhat iskolai

virtuális sétát, a tanári kar videó tablóját, és az osztályok videó tablóját a tárhely megterhelése

nélkül.

Kérdése van? Többet szeretne erről tudni? Írjon nekem: ilona.david@francia-olasz.hu

Schooltv's online school

A Schooltv’s online school online tananyagokat, kész online kurzusokat tartalmaz. A kínálatunk egyre bővül, időről-időre érdemes visszalátogatni.

© 2017 PROMO DIGITAL -. 1077 Budapest, Izabella utca, 3/A Adószám: 56656707-1-42